Varsam ombyggnad av 1700-talshus, Marstrand

Lotten Zetterströms vackra 1700-talshus på Marstand har genomgått en total ombyggnad och renovering. Arbete har skett både på ut- och insida. Huset har fått en ny takkupa, nya takfönster, nya balkonger och nya fönster. På gården har ett nytt gårdshus byggts. Invändigt har trappor dragits om och ljudisolering har lagts till mellan våningsplanen. Dessutom har tre kök och fem badrum byggts om och renoverats.

När nytt och gammalt ska mötas är det viktigt att arbeta varsamt. Vi måste vara lyhörda för kundens önskemål och idéer samtidigt som vi tänker på att bevara husets karaktär och historia. Ofta finns inte en rät vinkel i hela byggnaden och moderna, funktionella lösningar måste byggas i harmoni med huset. Vår ambition är att alltid ha en öppen och kontinuerlig kommunikation så att kunden förstår förutsättningarna för ett visst moment och vad olika val innebär. Bästa lösningen hittar vi tillsammans.

Arbetet på Marstrand kommer att fortsätt med ytterligare tillbyggnad av ytterligare en balkong.

Bra samtal har resulterat i personliga, funktionella lösingar

Inför ett så här stort projekt är man naturligtvis lite ängslig och fundersam men det har känts bra hela vägen. Snickarna har känsla för huset och är tillmötesgående. Det har varit tusentals detaljer att lösa längs vägen eftersom jag inte har haft ritningar på allt. Men snickarna har varit bra på att fråga och att hålla mig informerad så vi har kunnat hitta lösningar som fungerar och känns bra. En del detaljer är fantastiska, som den lilla dörren mellan takkupan och rummet intill. Även om jag har bott på en byggarbetsplats har det gott bra eftersom det har varit trevligt att ha snickarna här och vi har kommit gott överens.

Lotten Zetterström, Marstrand

Related Projects
KONTAKTA OSS